Украина.Фриланс.Налоги. (Україна. Фріланс. Податки)

Завдяки роботі Філіпа Духлія і інших небайдужих активістів Акти виконаних робіт “почили в бозі”. Для фрілансерів експортерів є можливість отримувати чесно зароблені гроші на валютні картки в Україну та сподіваюсь платити податки (ФОП 3-а группа всього лиш 4% з доходу).

Від автора:

Як ви вже знаєте НБУ в особі Заступника Голови Vladyslav Rashkovan листом № 22-01012/46746 від 07.07.2015 роз”яснив банкам особливості контролю за експортними операціями послуг, надавши зелене світло таким документам як Інвойс (оферта) і зробивши договори і акти виконаних робіт необов’язковими.

Якщо ви працюєте з прямим клієнтом, то ви складаєте Інвойс (оферту) і надсилаєте своєму клієнтові. Шаблон Інвойсу (оферти) містить всі необхідні дані та реквізити та відповідає Наказу №201 Мінекономіки щодо форми ЗЕД договорів. Це є оферта (пропозиція) укласти угоду в розумінні Цивільного Кодексу України. Клієнт погоджується з цією офертою подальшими діями, як то надсилання відповіді та необхідних матеріалів, внесенням правок тощо. Тобто погоджується з умовами оферти дією. Але варіант Інвойсу (оферти) достатньо нечіткий і якщо у вас потім будуть проблеми з клієнтом, то важко буде довести його однозначну згоду в суді. Тому ця форма прийнятна тільки якщо ви добре знаєте клієнта, або цей Інвойс (оферта) направляється при вже фактично виконаних послугах. Якщо у вас є сумніви щодо клієнта чи неузгодженості – використовуйте стандартну форму договору і чекайте підписання зі сторони клієнта.

Коли роботи виконані, клієнт надсилає вам оплату згідно цим Інвойсом (офертою), в якому сказано, що оплата є підтвердження клієнтом факту виконання робіт. Просіть клієнта вказувати в платіжному дорученні номер та дату Інвойсу (оферти) та його предмет аби потім зберегти собі час на валютному контролі. Якщо клієнт забув вказати номер Інвойсу (оферти) і банк не знає до чого прив”язати цю оплату, ви можете надіслати в банк роз”яснення, що така то оплата поступила на оплату такого то Інвойсу (оферти). Після оплати цей ваш Інвойс (оферта) стає документом, що підтверджує факт надання послуг. Таким чином Інвойс (оферта) є одночасно і договором і заміною акту виконаних робіт.

Якщо ви працюєте через сайти-посередники, то в цьому випадку вашим договором буде публічна оферта, що розміщена на цьому сайті. Ви погоджуєтесь з нею дією, наприклад, відкриваючи акаунт. Ви виконуєте роботу і на вашому балансі в системі з’являются гроші. Це ще не ваші гроші, а тільки баланс на загальному рахунку компанії (сайту). Для перерахування цих грошей з сайту, ви робите Інвойс у відповідь на публічну оферту сайту і сайт відсилає вам гроші за цим Інвойсом. Зверніть увагу, що в цьому випадку це не Інвойс (оферта), а саме Інвойс, бо оферта – це оферта сайту. Але ініціатором відправки грошей є ви самі, так як така процедура передбачена в системі компанєю. Якщо у вас є змога при відправленні грошей вказувати призначення – вказуйте там номер та дату Інвойсу та опис виконаної роботи. Банк може попросити вас прислати йому публічну оферту, роздрукуйте з сайту та надішліть. Зазвичай, це разова операція. До того ж, НБУ додатково пояснив, що переклад необов’язковий і на розсуд банку. Все інше аналогічно роботі з прямим клієнтами. Ще треба зазначити, що деяким банкам не обов’язково хочеться знати щось там про оферту, тому за погодженням з ними, пункт про оферту можна прибрати, спростивши собі життя.

І третій шаблон – спеціальний Інвойс для фрілансерів, які працюють на біржі Upwork (ex Elance-Odesk), де платником виступає авторизована фінансова компанія-посередник Elance Escrow Corporation.

Шаблони документів тут:
Прямі клієнти – https://goo.gl/2rKksB
Через сайти-посередники – https://goo.gl/OteQCj
Elance, Upwork (Odesk) – https://goo.gl/slRPua

Ці шаблони узгоджені з банками, з якими найактивніше працюють фрилансери – Райффазен Банк Аваль, Приват, ПУМБ, Укрсиббанк та ОTP, за що велике спасибі Katerina Bozhkova, що провела великий обсяг роботи з узгодження документів з банками.

Податки. Документи.

Відповідно до ЗУ “Про бухгалтерський облік” Інвойс (оферта) не є первинним документом, про що було відповідне роз”яснення Мінфіну N 31-08410-07-27/13794 від 30.05.2011 г. відповідно до якого рахунки-фактури не підтверджують факт виконання господарської операції. Але в вересні Кабінет Міністрів разом з новим Податковим Кодексом винесе на розгляд ВР необхідні зміни в ЗУ “Про бухгалтерський облік”. Хочемо подякувати заступника міністра фінансів Олена Макеєва за професіоналізм та швидку відповідь на це питання.

Що робити до внесення змін?

Наша позиція така, що Закон України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» (ч. 3 ст. 2) передбачає встановлення особливостей ведення обліку платниками єдиного податку і відносить вимоги щодо бухобліку та звітності до дії спеціального законодавства. Таким законодавством є глава 1 розділу XIV Податкового кодексу України, в якій вказано, що облік ведеться шляхом заповнення Книги обліку доходів, а записи в ній здійснюються за фактом отримання доходу. Порядком ведення книги обліку доходів встановлено, що податкова декларація заповнюється на підставі даних Книги обліку доходів. Отже, для ФО-П третьої групи необхідність мати акти виконаних робіт законодавством не встановлено. Це питання можна було врегулювати роз’ясненням Мінфіну, але поки воно буде підготовлено, узгоджене та прийнято, будуть прийняті зміни в законодавстві, тому сенсу немає. Кому цікаво, то повний текст позиції тут: https://goo.gl/ctdjMn

Окрім цього факт відсутності акту виконаних робіт може бути виявлений тільки при перевірці податківцями. Коли вони вас в останній раз перевіряли? Додайте сюди мораторій на перевірки, а також не такий вже й великий штраф в 510 грн.

В будь-якому випадку – рішення за вами, ми зробили все, що змогли.

Друге питання – роялті. Хочу звернути вашу у вагу на те, що роялті не включається в єдиний податок, а отже нема сенсу пропускати цей дохід через ФО-П і простіше отримувати його як фізособа, заповнюючи декларацію як фізособа і сплачуючи 15-20% податку. Розмір податку залежатиме від загального розміру доходу. Чи є ваш дохід роялті, можна зрозуміти, переглянувши визначення в ПКУ (п.14.1.225.). По простому – якщо ви продаєте права на ваш твір (повністю і назавжди), примірник програми напряму кінцевому користувачу або обмежену кількість ліцензій або сайт-посередник не отримує у вас ліцензію, а просто надає посередницькі послуги за процент – то це не роялті і ви можете отримувати їх на ФО-П, сплачуючи 4% податку. Треба читати оферту вашого сайту.

beFree – фріланс для українців

 

Благодаря работе Филипа Духлия и других неравнодушных активистов Акты выполненных работ для фрилансеров экспортеров “канут в лету”, наконец фрилансер может получать чесно заработанные деньги в Украину и надеюсь платить с них налоги . (СПД 3-а группа всего 4% с дохода).

От автора:

Как вы уже знаете НБУ в лице заместителя Председателя Vladyslav Rashkovan письмом № 22-01012 / 46746 от 07.07.2015 объяснил банкам особенности контроля за экспортными операциями услуг, предоставив зеленый свет таким документам как Инвойс (оферта) и сделав договоры и акты выполненных работ необязательными.

Если вы работаете с прямым клиентом, то вы составляете Инвойс (оферту) и посылаете своему клиенту. Шаблон инвойс (оферты) содержит все необходимые данные и реквизиты и соответствующий Приказу №201 Минэкономики по форме ВЭД договоров. Это оферта (предложение) заключить соглашение в понимании Гражданского Кодекса Украины. Клиент соглашается с этой офертой дальнейшими действиями, как отправка ответы и необходимых материалов, внесением поправок и тому подобное. То есть соглашается с условиями оферты действием. Но вариант инвойс (оферты) достаточно нечеткий и если у вас потом будут проблемы с клиентом, то трудно будет доказать его однозначное согласие в суде. Поэтому эта форма приемлема только если вы хорошо знаете клиента, или этот Инвойс (оферта) направляется при уже фактически выполненных услугах. Если у вас есть сомнения относительно клиента или несогласованности – используйте стандартную форму договора и ждите подписания со стороны клиента.

Когда работы выполнены, клиент посылает вам оплату согласно этим инвойс (офертой), в котором сказано, что оплата является подтверждение клиентом факта выполнения работ. Просите клиента указывать в платежном поручении номер и дату инвойса (оферты) и его предмет чтобы потом сохранить себе время на валютном контроле. Если клиент забыл указать номер инвойса (оферты) и банк не знает чего привязать эту оплату, вы можете отправить в банк объяснения, что такое то оплата поступила на оплату такого то инвойс (оферты). После оплаты этот ваш Инвойс (оферта) становится документом, подтверждающим факт предоставления услуг. Таким образом Инвойс (оферта) является одновременно и договором и заменой акта выполненных работ.

Если вы работаете через сайты-посредники, то в этом случае вашим договором будет публичная оферта, размещенной на этом сайте. Вы согласны с ней действием, например, открывая аккаунт. Вы выполняете работу и на вашем балансе в системе появляются деньги. Это еще не деньги, а только баланс на общем счету компании (сайта). Для перечисления этих денег с сайта, вы делаете Инвойс в ответ на публичную оферту сайта и сайт отсылает вам деньги по этому инвойса. Обратите внимание, что в данном случае это не Инвойс (оферта), а именно Инвойс, потому оферта – это оферта сайта. Но инициатором отправки денег являетесь вы сами, так как такая процедура предусмотрена в системе компаний. Если у вас есть возможность при отправке денег указывать назначение – указывайте там номер и дату инвойса и описание проделанной работы. Банк может попросить вас прислать ему публичную оферту, распечатайте с сайта и пришлите. Как правило, это разовая операция. К тому же, НБУ дополнительно пояснил, что перевод необязательный и по усмотрению банка. Все остальное аналогично работе с прямым клиентами. Еще надо отметить, что некоторым банкам не обязательно хочется знать что-то там об оферте, поэтому по согласованию с ними, пункт об оферте можно убрать, упростив себе жизнь.

И третий шаблон – специальный Инвойс для фрилансеров, работающих на бирже Upwork (ex Elance-Odesk), где плательщиком выступает авторизованная финансовая компания-посредник Elance Escrow Corporation.

Шаблоны документов здесь:
Прямые клиенты – https://goo.gl/2rKksB
Через сайты-посредники – https://goo.gl/OteQCj
Elance, Upwork (Odesk) – https://goo.gl/slRPua

Эти шаблоны согласованы с банками, с которыми активно работают фрилансеры – Райффайзен Банк Аваль, Приват, ПУМБ, УкрСиббанк и ОTP, за что большое спасибо Katerina Bozhkova, что провела большой объем работы по согласованию документов с банками.

Налоги. Документы.

Согласно ЗУ “О бухгалтерском учете” Инвойс (оферта) не является первичным документом, о чем было соответствующее разъяснение Минфина N 31-08410-07-27 / 13794 от 30.05.2011 г. в соответствии с которым счета-фактуры не подтверждают факт выполнения хозяйственной операции. Но в сентябре Кабинет Министров вместе с новым Налоговым Кодексом вынесет на рассмотрение ВР необходимые изменения в ЗУ “О бухгалтерском учете”. Хотим поблагодарить заместителя министра финансов Елена Макеева за профессионализм и быстрый ответ на этот вопрос.

Что делать до внесения изменений?

Наша позиция такова, что Закон Украины «О бухгалтерском учете и финансовой отчетности в Украине» (ч. 3 ст. 2) предусматривает установление особенностей ведения учета плательщиками единого налога и относит требования по бухучету и отчетности в действия специального законодательства. Таким законодательством является глава 1 раздела XIV Налогового кодекса Украины, в которой указано, что учет ведется путем заполнения Книги учета доходов, а записи в ней осуществляются по факту получения дохода. Порядком ведения книги учета доходов установлено, что налоговая декларация заполняется на основании данных Книги учета доходов. Итак, для ФЛП третьей группы необходимость иметь акты выполненных работ законодательством не установлено. Этот вопрос можно было урегулировать разъяснением Минфина, но пока оно будет подготовлено, согласовано и принято, будут приняты изменения в законодательстве, поэтому смысла нет. Кому интересно, то полный текст позиции здесь: https://goo.gl/ctdjMn

Кроме этого факт отсутствия акта выполненных работ может быть обнаружен только при проверке налоговиками. Когда они вас в последний раз проверяли? Добавьте сюда мораторий на проверки, а также не такой уж и большой штраф в 510 грн.

В любом случае – решение за вами, мы сделали все, что смогли.

Второй вопрос – роялти. Хочу обратить ваше в вес на то, что роялти не включается в единый налог, а значит нет смысла пропускать этот доход через ФЛ-П и проще получать его как физлицо, заполняя декларацию как физлицо и платя 15-20% налога. Размер налога будет зависеть от общего размера дохода. Или ваш доход роялти, можно понять, взглянув на определение в НКУ (п.14.1.225.). По простому – если вы продаете права на ваше произведение (полностью и навсегда), экземпляр программы напрямую конечному пользователю или ограниченное количество лицензий или сайт-посредник не получает у вас лицензию, а просто предоставляет посреднические услуги по процент – то это не роялти и вы можете получать их на ФЛ-П, платя 4% налога. Надо читать оферту вашего сайта.

beFree – фріланс для українців