Боргова розписка. Як правильно скласти?

Боргова розписка поширений юридичний інструмент оформляти інвестицію в Україні.

Адвокат з інвестицій та захисту бізнесу Лисенко Сергій пише:

Боргова розписка. Як правильно скласти?
Для передачі коштів в борг важливо мати можливість витребувати їх від позичальника.
Тому боргова розписка повинна відповідати певним вимогам, визначеним чинним законодавством та сформованої судової практики.

В позику може бути передано не тільки кошти, а і майно, яке повинно бути індивідуально визначеним.

За класикою боргова розписка підтверджує укладання договору позики та факту передачі коштів позичальнику (постанова Верховного Суду у справі #177/1659/17 від 18.05.2020)

Боргова розписка повинна бути укладена в письмовій формі, нотаріального посвідчення не потребує (за бажанням), повинна містити конкретні ідентифікуючі відомості про позикодавця та позичальника, дату складання розписки, суму позики, дату повернення цієї суми позики та зі змісту розписки повинно однозначно випливати, що позичальник отримав певну суму коштів від позикодавця та зобов’язується їх повернути з настанням певної дати, а також підпису позичальника. Недодержання змісту розписки не дає права на стягнення позичених коштів (постанова Верховного Суду від 29.04.2020 у справі #759/5787/18).

В розписці може бути зазначено, що позика надається у валюті, а також обумовлено повернення позикодавцю процентів за користування грошима (постанова Верховного Суду від 20.04.2021 у справі #326/1228/18).

Право вимоги повернення коштів за борговою розпискою підтверджується наявністю у позичальника оригіналу такоі розписки. Відсутність оригіналу зводить таку вимогу нанівець (постанова Верховного Суду від 29.06.2021 у справі #201/11388/17).

В разі повернення позичальником боргу, позикодавець зобов’язаний повернути йому оригінал розписки відповідно.

Позика та позичка – це різні види договорів, тому несуть різні правові наслідки. В розписці важливо зазначити, що гроші надаються позичальнику в борг або в позику (постанова Верховного Суду від 25.07.2018 у справі #761/4283/16-ц).

Рекомендації:
1. Укласти з позичальником договір позики, форма якого доступна в Інтернеті. Отримати від позичальника власноруч написану розписку, зміст якої відповідає сформованій судовій практиці.
2. Бути уважним під час складання боргових документів. Не допускати в розписці виправлень, щоб не було у позичальника спокуси її оскаржити.
3. Зберігати оригінал розписки до моменту отримання коштів в повному об’ємі.
4. В разі отримання позики частинами, зазначати про це на оригіналі розписки шляхом вказівки дати та суми повернення.
5. Важливо пам’ятати, що розписка фіксує саме отримання позичальником коштів, тому повинно бути зазначено формулювання «..отримав кошти..», а не таке, що можна тлумачити як намір їх передати.
6. Якщо є можливість, забезпечте боргове зобов’язання заставою майна боржника.

Звісно, що в короткій статті неможливо вмістити всіх нюансів, які можуть виникнути на шляху від передачі коштів в борг та їх примусового стягнення.

Автор: Сергій Лисенко, заступник голови Комітету захисту бізнесу та інвесторів в Національній асоціації адвокатів України

Договір процентної позики – шаблон

Уроки війни, або як приготуватись до непередбачуваних обставин