Інвестувати в бізнес в Україні? Кейс стаді

інвестувати в бізнес в Україні

Задумувались як інвестувати в бізнес в Україні? Мова йде про мікро інвестиції в розмірі 5-20 тис дол. Ось кейс стаді:

Ми з Софією знайомі з Могилянки, обоє закінчувати економічний факультет. Її талант як кондитера проявився ще під час навчання, а продукція користувалася популярністю під час студентських ярмарок) Однак для мене є очевидним підприємницький талант Софії, отже я повірив у її наміри відкрити та розвивати власну пекарню. І допоміг зробити бізнес план!

Найважче в інвестуванні було переконати дружину, адже будь яка інвестиція в бізнес, тим більше в Україні, це ризик втратити всі гроші. Це вдалося, далі ремонт, обладнання, згаяний час на кредит в Бобробанку і з грудня 2018 року пекарня працює біля метро Театральна в підвалі Київпроекту.

Прошу підтримати підприємництво в Україні, і купити собі чи дітям тортик або пироги, вони смачні та виключно з натуральних інгредієнтів))

Якщо ви задумувалися як інвестувати в бізнес в Україні, то внизу наша партнерська угода, вона можливо стане вам у нагоді. Юристи рознесуть її в пух і прах з точки зору захисту прав інвестора. Але ті ж юристи підтвердять вам, що потрібно письмово про це домовитися на берегу, а потім вже сідати в лодку. І для мікроінвестицій кіпрську компанії ви відкривати не будете, в кращому випадку ТОВ, та й то не завжди!

Договір про партнерство

Софія…, паспорт код яка надалі іменується Підприємницею, з одного боку і

Любомир…, паспорт код який надалі іменується Інвестор, з іншого боку,

які разом іменуються Учасники, а окремо – Учасник,

на підтвердження взаємних обіцянок і домовленостей, перерахованих в даному документі, Учасники, бажаючи юридично закріпити свої домовленості, домовилися про наступне:

Учасники спланували, запускають і мають наміри здійснювати бізнес-проект:  відкриття та робота кондитерського цеху та кафе під назвою «March&Co» (далі – «Проект»).

 1. Предмет домовленості.

Учасники погодилися об’єднати свої зусилля, знання, компетенцію і можливості з метою здійснення Проекту на умовах даного Договору. Підписанням даного Договору Сторони визнають, що їм відомо про компетенцію і можливості один одного, суті і спрямованості Проекту, його цілі і будь-які істотні особливості.

 1. Загальні положення.

Даний Договір підсумовує та містить всі домовленості між Сторонами.

Для забезпечення найбільш швидкого та ефективного досягнення спільних цілей Сторони зобов’язуються обмінюватися інформацією, що є в їхньому розпорядженні, стосовно їх спільних інтересів, а також проводити спільні консультації в разі необхідності.

У разі перевищення Проектом річного обороту   гривень Учасники можуть спільно прийняти рішення і  зареєструвати Товариство з обмеженою відповідальністю в м.Київ, та підписати корпоративний договір співзасновників та розділити частки на основі положень цього договору.

 1. Права та обов’язки Підприємниці

Права:

 • Одноосібно приймати будь-які рішення щодо діяльності проекту, окрім тих випадків де потрібна згода Інвестора за цим договором
 • Представляти проект перед третіми особами та підписувати документи від імені Проекту
 • Отримувати фіксовану щомісячну винагороду від діяльності проекту у розмірі  гривень
 • Ініціювати виплати дивідендів у відповідності до часток власності та/або реінвестиції прибутку в операційну діяльність бізнесу

Обов’язки:

 • До 31.12.2018 зареєструвати ФОП для ведення господарської діяльності.
 • Щомісячно до 10 числа надавати Інвестору повний управлінський фінансовий звіт Проекту підготовлений методом грошових потоків (“кеш флоу”)
 • Розкривати всі транзакції із пов’язаними сторонами (родичі) та надавати по ним обгрунтування
 • Використовувати кошти Проекту для інвестиційної діяльності (ремонт приміщень та купівля обладнання) та операційної бізнес діяльності
 • Передати у власність Проекту всю* інтелектуальну власність потрібну для його життєздатності з моменту підписання цього договору. У разі відкриття ТОВ оформити у власність ТОВ всю* інтелектуальну власність Проекту.

Проте, права на бренд “” належать і залишаються за Підприємницею у разі її виходу з Проекту. У разі продажу Проекту третім особам буде проведено ребрендинг на нову назву та логотип.

 1. Права та обов’язки Інвестора

Права:

 • Затверджувати/відхиляти наступні рішення щодо діяльності проекту:
 • залучення нових інвесторів, отримання/видачу кредитів Проектом на суму понад 5 тисяч доларів США,
 • продаж активів на оціночною вартістю понад 1000 доларів США,
 • збільшення фіксованої щомісячної винагороди Підприємця.

 

Обовязки:

 • Внести у проект суму початкову інвестицію не менше  доларів СЩА власних коштів (вносяться у гривневому еквіваленті по курсу НБУ на дату внесення)
 • Отримати кредитні кошти в банку або виступити поручителем для Підприємця на суму не менше  доларів США (у еквіваленті по курсу НБУ на дату отримання кредиту)
 • В рамках 3 годин на квартал допомагати Підприємниці з фінансово-юридичними питаннями операційної діяльності, підготовки управлінської звітності та залучення підрядників (бухгалтери, фінансисти, юристи).
 1. Розподіл часток власності та прав на отримання дивідендів

За участь в Проекті Підприємниця на дату підписання даного Договору отримує % прав на володіння і управління Проектом, що також означає % корпоративних прав на ТОВ, створене в рамках розвитку Проекту, з правом голосу і правом бути обраним на керівну посаду такої юридичної особи.

За участь в Проекті Інвестор на дату підписання даного Договору отримує % прав на володіння і управління Проектом, що також означає % корпоративних прав на ТОВ, створене в рамках розвитку Проекту, з правом голосу.

% прав на Проект зарезервовано для інших цінних працівників та учасників Проекту. Підприємниця виділяє їх повністю або частково у будь-який момент на власний розсуд. Також Підприємниця може прийняти рішення про виділення цієї частки собі, але тільки за умови і після того як початкову інвестицію власних коштів Інвестора було повернути у формі дивідендів.

Вищевказані частки є пропорційно розмивними, якщо Сторони безумовно не домовилися про інше до початку відповідного розмиття часткою, незалежно від причин такого розмиття (залучення до Проекту інвестора, відчуження частки в Проекті або її частини на користь третіх осіб і т.д. ). Таке право на участь у Проекті реалізується Сторонами незалежно від вартості акцій юридичної особи, створеного в рамках Проекту.

Підприємниця має безвідомне право (опціон) повністю або частково викупити у Інвестора до % прав на Проект. Якщо частковий викуп, то частка має бути не менше % прав на проект. У такому випадку загальна вартість Проекту оцінюється як загальний оборот (продажі) за 9 останніх повних календарних місяців. Опціон починає діяти лише після того, як початкову інвестицію повністю повернуто Інвестору у формі дивідендів.

Право на отримання акцій / корпоративних прав створеного в рамках Проекту ТОВ виникає негайно з моменту створення такого ТОВ.

 1. Строк дії договору


Цей договір набуває чинності з моменту його підписання Сторонами та нотаріального завірення і укладений на невизначений строк.

 1. Порядок зміни і розірвання договору

Зміна, доповнення і розірвання цього договору допускаються за взаємною згодою Сторін. Тільки у випадках, установлених законодавством України цей договір може бути припинено або розірвано в іншому порядку.

3міни і доповнення договору оформлюються окремою письмовою угодою, якщо така зміна або доповнення здійснюється за взаємною згодою Сторін.

 1. Порядок вирішення спорів

Всі спори та розбіжності, незалежно від підстав їх виникнення, які виникли або можуть виникнути між Сторонами за цим договором, в тому числі пов’язані з його укладенням, виконанням, зміною, розірванням або визнанням недійсним (повністю або частково) вирішуються за участю медіатора Українського центру медіації (УЦМ) при Києво-Могилянській Бізнес Школі.

Якщо спір не вирішено за допомогою медіатора, то справа передається на розгляд до третейського суду при Торгово-промисловій палаті України відповідно до його регламенту. Рішення третейського суду є остаточним і обов’язковим для Сторін цього договору. Підписанням цього договору Сторони підтверджують, що вони згодні з правилами розгляду спорів зазначеним третейським судом.

 1. Прикінцеві положення

Сторони підтверджують, що цей договір містить усі істотні умови, передбачені для договорів цього виду, і жодна зі Сторін не посилатиметься в майбутньому на недосягнення згоди за істотними умовами договору як на підставу вважати його неукладеним або недійсним.

Сторони підтверджують, що в разі якщо будь-яка умова цього договору стане або буде визнана недійсною у зв’язку з невідповідністю закону, то така умова не братиметься до уваги або ж Сторонами будуть вжиті заходи щодо зміни договору тією мірою, щоб зробити договір дійсним і зберегти в повному обсязі наміри Сторін.

Після підписання цього договору усі попередні переговори щодо нього, переписка, попередні договори і протоколи про наміри з питань, які так чи інакше стосуються цього договору, втрачають юридичну силу.

Усі правовідносини, що виникають у зв’язку з виконанням цього договору і не врегульовані ним, регламентуються нормами чинного законодавства України.

Кожна зі Сторін однаково розуміє значення, умови правочину, його правові наслідки та є ознайомленою з  його змістом, про що свідчать підписи, здійснені ними у присутності нотаріуса.

Цей договір складено у трьох примірниках, які мають однакову юридичну силу, один з яких призначено для зберігання у справах нотаріуса , а решта – по одному для кожної Сторони.

 

Реквізити і підписи Сторін

Підприємниця Інвестор
адреса: адреса:
паспорт серія: паспорт серія:
паспорт виданий: паспорт виданий: [
ідентифікаційний номер: ідентифікаційний номер:
Телефон та email: Телефон та email:
_______________ _______________
(Підпис) (Підпис)

 

Дата і місце:

 

P.S в Україні багато талановитих підприємців, яким ви можете своїма грошима допомогти стартувати чи розширити бізнес. У грудні 2018 року ми присвятили цілий Kyiv Invest Meetup 3  темі “Як інвестувати в бізнес в Україні”, можлив через рік повторимо.

Як інвестувати в бізнес в Україні розумно, щоб не втратити останні гроші???

Це власне одна з цілей соціального проекту Сімейний Бюджет – освіта для інвесторів початківців))